Lấy ý kiến các dự thảo tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

9:16, Thứ Tư, 17-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 16/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đồng chủ trì phiên họp phiên toàn thể để lấy ý kiến đối với các dự thảo tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa VIII.

Tại phiên họp, các đại biểu đã báo cáo và cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Báo cáo kết quả thẩm định, tờ trình quyết định, dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu TP. Đông Hà” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Dự thảo chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023; Dự thảo đề nghị thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác.

Theo đó, Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” sử dụng vốn vay của AFD của UBND TP. Đông Hà, mục tiêu cụ thể của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân. Dự án thực hiện từ năm 2024-2027 với tổng mức đầu tư trên 1.152,9 tỉ đồng.

Tại báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” sử dụng vốn vay của AFD đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị các dự thảo báo cáo, tờ trình. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng, địa phương tiếp thu ý kiến các đại biểu nhằm hoàn thiện nội dung các đề án trình theo đúng quy định trước khi trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sắp tới.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.