Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu âu về IUU

11:6, Thứ Bảy, 13-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 12/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp để đánh giá khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của tỉnh và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu âu lần thứ 4 tại Quảng Trị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh đến ngày 9/5/2023, tổng số tàu cá trên toàn tỉnh là 2.286 chiếc, với tổng công suất 140.043,6 CV. Trong đó, tàu cá dưới 6m: 1.840 chiếc; tàu cá trên 6m: 446 chiếc.

4 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng đã cấp 26 giấy chứng nhận đăng ký, trong đó: 1 tàu đăng ký cải hoán, 3 tàu đăng ký chuyển nhượng, 22 tàu đăng ký cấp đổi; Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá cho 87 tàu.

Toàn tỉnh đã thực hiện đánh dấu tàu cá cho 442/446 tàu và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 436/446 tàu. Có 184/192 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình. 100% tàu cá xuất, nhập lạch tại các đồn/trạm Biên phòng tuyến biển đã được kiểm tra, kiểm soát.

Thông qua Hệ thống giám sát tàu cá, Chi cục Thủy sản phân công cán bộ trực giám sát, theo dõi chặt chẽ 100% tàu cá hoạt động trên biển nên trong thời gian qua không có tàu mất kết nối trên biển quá 10 ngày và không có tàu cá hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thu nộp, nhật ký khai thác thủy sản của các thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại cảng cá được thực hiện nghiêm túc, trong 4 tháng đầu năm đã thu được 741 cuốn nhật ký khai thác thủy sản/741 lượt tàu cập cảng. Tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ tại cảng cá chỉ định, trong quá trình giám sát đã kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống VMS đủ điều kiện truy xuất nguồn gốc đảm bảo độ tin cậy.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 13 chuyến tuần tra; tổng số phương tiện được kiểm tra trên 150 lượt, đã xử lý 25 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt 79 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức kiểm tra và xử phạt 4 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt 11,6 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả nỗ lực chống khai thác IUU và triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh khi Đoàn làm việc tại tỉnh. Tổ chức trực 24/7, vận hành Hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát và ngăn chặn kịp thời tàu cá hoạt động vi phạm trên các vùng biển, nhất là vùng biển nước ngoài.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Các địa phương ven biển cần quản lý chặt chẽ 318 tàu cá phát sinh do đóng mới, mua, bán không đúng quy định, không để phát sinh các tàu cá đóng mới, cải hoán và mua bán ở các tỉnh khác về khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hướng dẫn và có các giải pháp cụ thể để các tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 15m trên địa bàn của huyện tuân thủ quy định cập các cảng cá bốc dỡ sản phẩm khai thác, ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản cho các cảng cá đầy đủ, đúng quy định để phục vụ công tác giám sát sản lượng thủy sản khai thác.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập lạch. Giám sát và ngăn chặn kịp thời tàu cá hoạt động vi phạm trên các vùng biển, nhất là vùng biển nước ngoài. Nắm tình hình về tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hải sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiến Nhất

Các tin khác