Họp Hội đồng xét sáng kiến tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị năm 2022.

15:54, Thứ Tư, 17-5-2023

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét sáng kiến tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cùng các thành viên Hội đồng xét sáng kiến tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, cơ quan thường trực Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh là Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã nhận được đơn đề nghị công nhận giải pháp sáng kiến của 166 trường hợp. Ban đã thẩm định hồ sơ, đề nghị công nhận giải pháp sáng kiến cấp tỉnh cho 99 trường hợp đủ tiêu chuẩn và 67 trường hợp chưa đủ điều kiện.

Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá để thống nhất xem xét, bình chọn những sáng kiến có tính mới, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại lợi ích thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cũng đã họp để xem xét các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị Trung ương tặng huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể và 7 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 19 cá nhân.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cũng đã thảo luận, xem xét các trường hợp đang đợi sáng kiến cấp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá chưa liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị hội đồng xem xét do kỷ niệm ngày thành lập; các trường hợp thành tích không đủ điều kiện tiêu chuẩn…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ghi nhận sự làm việc công tâm, khách quan, minh bạch và đạt hiệu quả công việc cao của cơ quan thường trực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục hướng dẫn những trường hợp có đơn đề nghị công nhận giải pháp sáng kiến hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xét duyệt đợt 2 hoặc năm sau. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề cương hướng dẫn thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến, thi đua khen thưởng và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện truyền thông khác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để kịp thời khuyến khích mọi người phát huy, quan tâm khuyến khích, ưu tiên các sáng kiến của người dân, công nhân, người lao động.

Đối với đề xuất của cơ quan thường trực, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cũng cơ bản thống nhất các trường hợp đã được đề nghị khen thưởng. Đồng thời cân nhắc, cho ý kiến cụ thể đối với các trường hợp đặc biệt trước khi đề nghị chính thức với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.