Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua 3 Nghị quyết

12:13, Chủ Nhật, 21-5-2023

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 19/5/2023, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật định. Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và quyết định 3 nội dung quan trọng, cấp bách về chủ trương đầu tư dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khi hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”; chủ trương thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng nhằm kịp thời giải quyết đồng bộ các thủ tục đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, phấn đấu đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư của năm 2023. Đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu tài liệu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, để HĐND tỉnh đưa ra những quyết nghị đúng đắn, phù hợp, kịp thời báo cáo với cơ quan cấp trên, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Trình bày Tờ trình tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn tình hình, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh cũng như công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã thống nhất trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh xem xét, thông qua 3 Nghị quyết gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để phục vụ các công trình, dự án.

Trên cơ sở nội dung được UBND tỉnh chuẩn bị và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dân chủ tập trung thảo luận, xem xét và thông qua 3 Nghị quyết trên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh sớm trình phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và lộ trình trả nợ gốc, các khoản lãi, phí liên quan đối với dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khi hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay của cơ quan phát triển Pháp AFD; kịp thời bổ sung kế hoạch đầu tư Trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo quy định; hoàn thiện các thủ tục về chủ trương thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định để HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới. Rà soát diện tích sử dụng đất, sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng bộ trước khi triển khai thi công các dự án.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023. Trong đó ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án trọng điểm. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ và giúp đỡ về chủ trương, cơ chế và nguồn lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để hoàn thành các công trình, dự án có sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác