Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

14:25, Thứ Sáu, 2-6-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 2/6/2023, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định: 75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trở thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thời kỳ đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Trị đã phát triển khá liên tục, rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, thể hiện sự phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các phong trào tiêu biểu như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “5 xung kích, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào nhân rộng mô hình câu lạc bộ 100 triệu đã góp phần xóa đói, giảm nghèo của đồng bào miền núi, mô hình kinh tế 50 triệu đồng/ha; “Dạy tốt, học tốt”, thi đua “Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”....

Đặc biệt là phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và hiệu quả. Phong trào này lồng ghép các nguồn lực, đảm bảo các chương trình đầu tư thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng kêu gọi các tầng lớp nhân dân; các dân tộc; tôn giáo; các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang phát huy cao độ lòng tự hào dân tộc và giá trị truyền thống, văn hóa đặc sắc của người Quảng Trị, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua để tạo nên thật nhiều kết quả sáng tạo, thiết thực.

Dịp này, có 26 tập thể và 53 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong phòng trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Tiến Nhất

Các tin khác