UBND tỉnh gỡ vướng dự án xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh công nghệ cao

16:54, Thứ Ba, 30-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 30/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án: Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH thức ăn thủy sản Growmax làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 49,5ha thực hiện tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị).

Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016, khu đất đề xuất Dự án thuộc các quy hoạch: Khu tái định cư, Đất rừng phòng hộ, Đất bãi cát và một phần nằm ngoài Quy hoạch chung.

Theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017, khu đất đề xuất Dự án thuộc các quy hoạch: Khu tái định cư Hải Khê, Khu dự trữ phát triển tái định cư Hải Khê, đất giao thông, đất rừng sản xuất, đất mặt nước.

Như vậy, theo Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu được duyệt, khu đất đề xuất dự án: Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao không phù hợp với quy hoạch. Trường hợp để thực hiện dự án cần phải thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu.

Theo UBND huyện Hải Lăng, vị trí diện tích khu đất mà Công ty TNHH thức ăn thủy sản GROWMAX đề xuất đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao thuộc xã Hải Khê là chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Lăng...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Việc triển khai dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH thức ăn thủy sản Growmax phù hợp với quy mô năng lực đầu tư tại địa phương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư cũng như tạo việc làm cho người lao động.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất vị trí, diện tích, quy mô  đề xuất dự án của nhà đầu tư. Đề nghị nhà đầu tư nộp hồ sơ về Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, đồng thời giao Ban làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đưa vào Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Giao UBND huyện Hải Lăng đưa vào kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhà đầu tư thuê tư vấn lập báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình vào kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh.

Các Sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư, với những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định, để đủ điều kiện ra quyết định chủ trương đầu tư của dự án trong tháng 7/2023.

Tiến Nhất

Các tin khác