Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị

9:1, Thứ Tư, 7-6-2023

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 6/6/2023, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cơ chế, chính sách và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận vào cuộc sống. Tập trung ban hành các văn bản khung, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong cả nhiệm kỳ, trọng tâm là Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; có nhiều điểm mới, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đề ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong từng năm.

Đồng chí Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và hoàn thiện các thể chế mà nghị quyết Đại hội đã xác định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành 9 đề án về lĩnh vực xây dựng đảng, 5 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, 10 kết luận chuyên đề về kinh tế - xã hội, 30 chỉ thị, 35 quy chế, quy định, 34 kế hoạch, chương trình hành động chuyên đề; 256 thông báo kết luận chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 233 nghị quyết, đề án, chương trình về chính sách địa phương để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Đây là những định hướng lớn, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi để triển khai nghị quyết đại hội và các nghị quyết, kết luận Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao quyết tâm chính trị và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, phấn đấu hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các công trình, đề án trọng điểm như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Khu bến cảng Mỹ Thủy; Cảng hàng không Quảng Trị; Đường ven biển nối hành lang kinh tế Đông - Tây; Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; Khu công nghiệp Quảng Trị; Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan; Các dự án năng lượng, điện khí có quy mô lớn tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Dự án đường cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo...

Tập trung thực hiện các dự án năng lượng sạch. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 9 nhóm chương trình, dự án trọng điểm và các ngành, lĩnh vực ưu tiên, trong đó nổi bật là công tác quy hoạch; phát triển các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ của tỉnh được nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề xuất với Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm xem xét công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025; Ủng hộ về mặt chủ trương và có ý kiến với Chính phủ quan tâm hỗ trợ bố trí vốn để tỉnh xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn tại vị trí mới, sớm hoàn thành công trình vào dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/2027).

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện để Trường Chính trị Lê Duẩn được tham gia các hoạt động khoa học của Học viện; Đề nghị cân đối bổ sung nguồn kinh phí hợp tác đào tạo, bồi dưỡng trong hoạt động đối ngoại để tạo điều kiện cho các ngành tương ứng của tỉnh Quảng Trị với các tỉnh bạn thực hiện hoạt động giúp bồi dưỡng, kinh nghiệm thường niên trong những năm sắp tới

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó cần chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng đào tạo, quy hoạch, sắp xếp cán bộ dựa trên các tiêu chí đã đề ra. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm, kết quả làm việc và sự tín nhiệm. Bên cạnh đó, phải tạo động lực cho cán bộ thấy được nhu cầu cần bồi dưỡng, đào tạo. Tỉnh cần sớm phê duyệt đề án “Phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong thời gian sớm nhất để có cơ sở triển khai thực hiện. Mặt khác Trường chính trị Lê Duẩn khắc phục một số hạn chế trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng với ngôi trường mang tên Tổng bí thư Lê Duẩn…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác