UBND tỉnh họp giải quyết nguồn vật liệu đất san lấp cho các công trình, dự án

8:16, Thứ Sáu, 10-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, địa phương để giải quyết nguồn vật liệu đất san lấp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 66 mỏ đất làm vật liệu san lấp được phê duyệt vào quy hoạch với tổng diện tích 948,11 ha, tổng tài nguyên dự báo 50.715.000 m3.

Đối với các mỏ đất đấu giá năm 2022, đến nay có 10/16 mỏ đất làm vật liệu san lấp (tài nguyên dự báo khoảng 11,845 triệu m3) trúng đấu giá đã nộp hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp phép thăm dò đến Sở TN&MT.

UBND tỉnh đã có quyết định cấp phép khai thác đối với 2 mỏ đất Hải Lệ 1 và Vĩnh Hà 3.

Hiện việc huy động đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh từ 3 nguồn: Các mỏ đã được cấp phép khai thác, thu hồi đất làm vật liệu san lấp từ nạo vét lòng hồ thủy lợi và sử dụng đất do cân đối đào đắp tại một số dự án, công trình.

Theo tính toán tổng khối lượng đất từ 6 mỏ đã cấp phép, thu hồi từ nạo vét lòng hồ và nguồn cân đối đào lắp khoảng 21,76 triệu m3. Công suất huy động trong 1 năm khoảng 6.102.599 m3 đất làm vật liệu san lấp.

Qua rà soát, tổng hợp của cơ quan chức năng, nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp năm 2023 là khoảng 4.218.904 m3. Với nhu cầu thị trường thì ở Quảng Trị có thể cung cấp ngay tổng khối lượng khoảng 836.100 m3 đất, cát.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã có đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục 11 mỏ đất làm vật liệu san lấp với diện tích 153,48 ha, tài nguyên dự báo 10,93 triệu m3 vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh để phục vụ các dự án phát triển hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thủy điện; khắc phục thiên tai, xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh: Việc đầu tư triển khai nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn với tiến độ yêu cầu nhanh, trong khi việc cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp thực hiện cần có thời gian dài, liên quan đến nhiều sở ngành, địa phương. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng sau khi trúng đấu giá. Sự cạnh tranh về giá là một trong những yếu tố quan trọng để các chủ đầu tư quyết định lựa chọn nguồn cung cấp vật liệu san lấp. Công tác thỏa thuận giữa các chủ sử dụng đất là chủ mỏ trúng đấu giá còn gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất với các đề xuất của Sở TN&MT về các giải pháp trong cân đối đào đắp đất, hạ thấp độ cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổng hợp, xác định trữ lượng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn, trên cơ sở đó phân tích các mỏ đất đã đấu giá thành công, từ đó thực hiện tiếp các quy trình khai thác. Đồng thời, Sở TN&MT cần giảm tối đa quy trình để đẩy nhanh tiến độ khai thác theo đúng quy định.

Đối với các công trình trọng điểm, Sở TN&MT cùng các địa phương, chủ đầu tư cần khoanh định vùng đất không đấu giá, ưu tiên quỹ đất nhà nước quản lý, xây dựng quy trình thực hiện cho các dự án trọng điểm. Lưu ý các chủ đầu tư cần bóc tách khối đất đắp báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý…

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.