Thường trực Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

21:55, Thứ Hai, 27-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 27/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 cả nước là hơn 389.000 tỷ đồng, đạt 55,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến nay, giải ngân 11 tháng của cả nước khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ (58,33%) và số tuyệt đối cao hơn gần 123.000 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân của 41 bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng dưới mức trung bình của cả nước, báo cáo cho biết các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương này giải ngân được 102.300 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến nay, ước giải ngân 11 tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nêu trên khoảng 125.000 tỷ đồng, đạt 44,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 65,1%.

Các ban chỉ đạo, tổ công tác của Chính phủ đã làm việc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trên tinh thần tháo gỡ những "nút thắt," "điểm nghẽn," đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Sau những đợt đôn đốc, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã từng bước khắc phục được một số vướng mắc, hạn chế, qua đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công bắt đầu từ tháng 7-2023 đến nay đã có sự thay đổi tích cực, cao hơn cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo cũng nêu rõ các tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 như: nhóm nội dung liên quan đến thể chế, chính sách; nhóm khó khăn liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện; nhóm khó khăn mang tính đặc thù của kế hoạch năm 2023 do quy mô vốn đầu tư công lớn, tăng khoảng 23% (khoảng 130 nghìn tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022…

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân chưa đạt tiến độ được xác định đó là công tác tổ chức triển khai thực hiện. Trong cùng một mặt bằng pháp luật, cùng điều kiện khó khăn chung về giá nguyên vật liệu tăng cao, một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân tốt.

Báo cáo cũng nêu các khó khăn, vướng mắc riêng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia; khó khăn vướng mắc của 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp,… đồng thời kiến nghị một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian cuối năm.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Được biết, kế hoạch đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Trị là 3.089,745 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết đảm bảo quy định với số vốn 3.070,995 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch. Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 60 tỷ đồng vốn nước ngoài do Dự án CRIEM chưa hoàn thành thủ tục ký Hiệp định.

Tính đến ngày 20/11/2023, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2023 của tỉnh Quảng Trị là 1.515,314 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 59,2% kế hoạch thực tế tỉnh tổ chức thực hiện. Theo cam kết của các chủ đầu tư và tình hình thực tiễn của tỉnh, dự ước giá trị giải ngân kế hoạch 2023 của tỉnh khoảng 2.315 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 90,5% kế hoạch thực tế tỉnh tổ chức thực hiện…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần vượt khó, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.