Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025

18:28, Thứ Bảy, 25-11-2023

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 25/11/2023, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương các Ban Đảng tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại kết quả một năm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh tổ chức thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; đánh giá một cách có hệ thống, khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả, những mặt làm được, mặt chưa được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; dự báo bối cảnh, thời cơ, thách thức; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp và toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu dự thảo Kết luận và Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; tập trung thảo luận, phân tích những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan; dự báo những tình huống sắp tới của năm 2024 và cả năm 2025 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện.

Bên cạnh thảo luận về các chỉ tiêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đối với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo đã nêu; bổ sung những giải pháp trọng tâm gắn với nguồn lực, cách làm phù hợp. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên cần tập trung thực hiện là công tác quy hoạch…

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan đã tập trung báo cáo, thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo Kết luận kinh tế xã hội và nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuy có tăng trưởng nhưng còn thấp, chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Các dự án trọng điểm của tỉnh, các chương trình phục hồi và phát triển - kinh tế gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm. Một số quy hoạch tiến độ triển khai chậm. Giải ngân đầu tư công đạt thấp. Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh ở mức trung bình thấp; các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công còn nhiều hạn chế. Những hạn chế, yếu kém này cần được tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Triển khai các giải pháp, biện pháp hiện thực hóa các tiêu chí của mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị “trở thành tỉnh có trình độ thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được BCH Đảng bộ tỉnh đề ra, các cấp các ngành cần tập trung xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành để có giải pháp chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, phê duyệt các quy hoạch kinh tế - xã hội có liên quan.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác; Chỉ đạo các địa phương đã đạt chuẩn thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Quan tâm giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chủ động thường trực, phòng ngừa hiệu quả, ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia. Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội; có giải pháp hữu hiệu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Về điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là nội dung quan trọng, được điều chỉnh để phù hợp với Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Thi hành Điều lệ Đảng” (thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW) và các quy định mới của Trung ương khóa XIII; đồng thời cũng phù hợp với thực tế tình hình địa phương. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung đều được hội nghị thống nhất cao và đồng ý giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh, sớm ban hành để triển khai thực hiện.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác