Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII: Ngày làm việc thứ 2

19:51, Thứ Sáu, 8-12-2023

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 6/12/2023, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 2 theo chương trình kỳ họp thứ 21 để nghe các báo cáo và giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự còn có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh cùng các sở, ban ngành liên quan. 

Mở đầu phiên họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh và nguyên Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Dũng. Đồng thời biểu quyết và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ: Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đánh giá cao sự công tâm, khách quan của đại biểu HĐND tỉnh trong việc thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng giải quyết hiệu quả 29 kiến nghị của cử tri trên 5 lĩnh vực gồm nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa xã hội, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng. Trong đó, đối với nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đảm bảo phù hợp với Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua. Các nội dung quy hoạch về không gian phát triển các ngành và lĩnh vực có sử dụng đất đã được tính toán và thể hiện trong Phương án phân bổ đất đai đến năm 2030.

Về chỉ tiêu độ che phủ rừng, theo như số liệu kiểm kê rừng năm 2022, trong tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 470.123,87 ha thì có 234.591,1 ha diện tích rừng đảm bảo tỷ lệ che phủ, đạt tỷ lệ che phủ 49,9% (Diện tích này không tính diện tích rừng đang trồng 1-3 năm chưa đạt tỷ lệ che phủ). Với phương án phát triển lâm nghiệp đề xuất trong quy hoạch tỉnh, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 sẽ đảm bảo ổn định ở mức trên 49,5%.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo bổ sung các nội dung để đến năm 2025: Thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng báo cáo tại kỳ họp thứ 21

Đến năm 2030 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Phạm vi ranh giới cụ thể của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch tỉnh.

Chương trình kỳ họp được tiếp tục với phần trình bày báo cáo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy vkết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII. Tại kỳ họp thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri và chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực, với tổng số 104 kiến nghị. Về kết quả giải quyết, nhóm kiến nghị đã giải quyết: 14/104 kiến nghị; nhóm kiến nghị đang giải quyết: 36/104 kiến nghị; nhóm kiến nghị giải trình, thông tin: 34/104 kiến nghị; nhóm kiến nghị chưa giải quyết, trả lời: 20/104 kiến nghị.

Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 (trình kỳ họp thứ 21), đã được UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan xem xét giải quyết, trả lời. Tiếp tục báo cáo một số kiến nghị của cử tri đang giải quyết và chưa giải quyết đã gửi đến kỳ họp thứ 18 (trình kỳ họp thứ 18). Các sở, ban, ngành liên quan với trách nhiệm được giao chủ trì đã khẩn trương chỉ đạo giải quyết, trả lời có chất lượng, đạt tỉ lệ cao, nội dung thông tin cơ bản chính xác, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề cử tri kiến nghị.

Kỳ họp cũng đã nghe Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024; báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan đến kinh tế ngân sách trình kỳ họp. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 18 dự thảo nghị quyết cá biệt, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung được trình tại kỳ họp. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Tài Ba trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung báo cáo tại phiên họp về Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và 13 nhóm giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe cho biết: giá trị hiện hành của ngành nông nghiệp ước đạt trên 9.032 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt trên 5,41%, có 7/8 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là sản lượng lương thực đạt cao nhất lịch sử hơn 30,59 vạn tấn

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế, dư địa có thể khai thác trên các lĩnh vực, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bình quân chung trên lĩnh vực của ngành giai đoạn 2020-2025, ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng giá trị gỗ rừng trồng thông qua đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và chế biến gỗ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Duy trì sản lượng gỗ khai thác đạt trên 1 triệu m3; Khai thác có hiệu quả lâm sản ngoài gỗ gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; đa dạng hóa dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy sản xuất cho người dân; Đổi mới nâng cao chất lượng các HTX nông nghiệp, nhân rộng mô hình các HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nông thôn. Đồng thời, tích cực kêu gọi, tạo điều kiện huy động doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn liên kết chuỗi giá trị thông qua vai trò của HTX để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững…

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Trường Khoa cho biết, đến nay tổng công suất phát điện thương mại các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh đã lên đến gần 1.100 MW, trong đó thủy điện 167,5 MW, điện gió 713,4MW, điện mặt trời 119,6 MW (149,5MWp) và hệ thống điện mặt trời mái nhà khoảng 90,2 MW. Như vậy, tổng công suất phát điện thương mại của các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh đến năm 2023 đã tăng hơn 3 lần so với năm 2020, trong đó, các dự án năng lượng tái tạo chiếm hơn 94% trong tổng công suất phát điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 12 dự án điện gió (tổng công suất 454MW), 7 dự án thủy điện nhỏ (tổng công suất 93MW), 1 dự án nhiệt điện (1.320MW), 2 dự án điện khí (tổng công suất 1840MW) đã được phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư…

Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị tiếp tục cập nhật thông tin kỳ họp

Phạm Mỹ Hạnh 

Các tin khác