Giao ban công tác hội quần chúng cấp tỉnh

8:52, Thứ Bảy, 2-12-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 1/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác hội quần chúng cấp tỉnh năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Năm 2023, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Công tác quản lý nhà nước về hội được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực. Các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng quản lý của chính quyền và phối hợp tích cực với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào thuộc lĩnh vực chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Tổ chức và hoạt động của các hội ngày càng được củng cố và phát triển, có sự đổi mới tích cực về nội dung, phương thức, thu hút đông đảo hội viên, quần chúng nhân dân tham gia. Thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không ngừng phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức hội, hội viên và quần chúng nhân dân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2024, các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan lĩnh vực công tác hội.

Các cấp chính quyền thường xuyên làm tốt công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hội hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội. MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Các hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn; bảo vệ quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng.

Các hội tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của các hội năm 2023 và phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đến kiến nghị của các hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các Hội quần chúng vào sự phát triển chung của tỉnh trên các mặt kinh tế - xã hội, nhất là trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới các Hội quần chúng cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung công việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các Hội, nâng cao công tác quản lý Nhà nước giúp Hội quần chúng hoạt động hiệu quả theo đúng mục đích, tôn chỉ, điều lệ đã đề ra.

Hồng Hà

Các tin khác