Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ

12:29, Thứ Bảy, 13-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 12/1, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị trao Bằng khen cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vì đã có thành tích trong thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2023

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Quảng Trị sẽ trồng trên 15 triệu cây xanh, trong đó trồng 10,7  triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và trồng 4,3 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Năm 2023, diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh ước đạt trên 11.500 ha (đạt 153% kế hoạch), cây phân tán 3.000.000 cây (đạt 100% kế hoạch), sản xuất cây giống lâm nghiệp 30.024.000 cây. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đến nay đạt 1.008.000m3/năm (đạt 100% kế hoạch). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu khai mạc hội nghị

Tỉnh Quảng Trị rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành từ các Bộ, ngành Trung ương đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và PTNT, nhà khoa học, các doanh nghiệp… để tiếp tục thực hiện thành công Đề án 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2024-2025 cũng như phát triển nền lâm nghiệp của địa phương, đưa tỉnh quảng Trị trở thành trung tâm nguyên liệu gỗ rừng trồng khu vực miền trung.

Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp, lũy kế kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được 769.867.000 cây, đạt 121,4% so với kế hoạch, gồm: 344.510.000 cây xanh phân tán và trồng mới 435.357.000 cây xanh tập trung.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Đề án trong 3 năm (năm 2021-2023) gần 9,5 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, còn lại vốn ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác chiếm 76,2%.

Giai đoạn 2024 – 2025, các Bộ ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch với tổng số 492.278.000 cây, trong đó 275.596.000 cây xanh và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với 216.682.000 cây).

Đặc biệt, năm 2023 đánh một dấu mốc rất quan trọng, đó là Việt Nam chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn Các-bon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).

Quang cảnh hội nghị 

Đánh giá về những khó khăn, hạn chế, Cục Lâm nghiệp cho biết, quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp do diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã cơ bản được trồng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế của địa phương... Vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu của sản xuất; mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp so với thực tiễn sản xuất. Công tác quản lý, duy trì và phát triển quỹ đất cây xanh đô thị chưa được quan tâm đúng mức, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát đánh giá kết quả đã thực hiện, tiến hành trồng bổ sung tại các khu vực có cây trồng bị thiệt hại, tại các diện tích còn trống cây xanh, theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu, biết lợi ích và tham gia hưởng ứng trồng cây xanh.

Quá trình thực hiện phải linh hoạt, chủ động, lựa chọn các loại cây, kỹ thuật trồng chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, khu vực.

Đề nghị Cục Lâm nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, xử lý các kiến nghị của các địa phương, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền, tài liệu hóa kinh nghiệm đã thực hiện để có kế hoạch huy động nguồn lực, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả. Đề nghị các tổ chức, các cá nhân trong nước và quốc tế, tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thực hiện chương trình... Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra.

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trao Bằng khen cho 25 đơn vị và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2023.

Tiến Nhất

Các tin khác