Tỉnh Quảng Trị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06

17:3, Thứ Tư, 24-1-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 24/1/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Ngày 06/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Tại Quảng Trị, triển khai thực hiện Đề án 06 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến cơ sở, vai trò tiên phong của các cơ quan thường trực tham mưu, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan, ban, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa phương năm 2022 và năm 2023 với 60 nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Đặc biệt đã hoàn thành kết nối chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối liên thông các hệ thống thông tin của bộ, ngành trung ương. Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng được nâng cao, nhiều chỉ số về cung cấp dịch vụ công vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh ngày càng cao, dịch vụ công liên thông cũng đã triển khai, tạo thuận lợi hơn trong đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, an toàn, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án 06. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt Đề án 06, xem chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 là một trong những giải pháp quan trọng để thay đổi phương thức, cách làm nhằm đưa lại hiệu quả cao hơn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của Công an tỉnh đề ra, trong đó thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 20 nhóm nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2023-2025. Tập trung các giải pháp nâng cao tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác