UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác trường Đại học Nông lâm Huế

21:51, Thứ Ba, 26-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 26/3/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác trường Đại học Nông lâm Huế về hợp tác, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc với trường Đại học Nông lâm Huế

Tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Huế giới thiệu những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, trao đổi với tỉnh một số nội dung về phối hợp, đào tạo, nâng cao trình độ năng lực các cán bộ ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với các hình thức đào tạo liên thông, văn bằng 2, Cao học…; tăng cường công tác hợp tác, nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trường Đại học Nông lâm Huế hiện cũng đang chủ trì nghiên cứu một số đề tài cấp Nhà nước, cấp tỉnh về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, rà soát, đánh giá các nội dung trong văn bản thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Nông lâm Huế, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiêm vụ liên quan theo đúng quy định.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; nắm bắt nhu cầu đăng ký đào tạo, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức phù hợp với tình hình mới với các cán bộ trong lĩnh vực lâm nghiệp; Lên kế hoạch xây dựng một số mô hình dược liệu dưới tán rừng theo Đề án phát triển gắn với thương hiệu OCOP; Xây dựng chuỗi giá trị của các sản phẩm nông sản trên địa bàn…

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho trường Đại học Nông Lâm Huế thực hiện việc nghiên cứu, hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nông lâm nghiệp đạt kết quả cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tiến Nhất

Các tin khác