Rà soát, cho ý kiến dự thảo tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

8:19, Thứ Tư, 3-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 2/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo dự thảo một số tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo các tờ trình, đề án gồm: Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang các di tích, thiết chế văn hóa phục vụ tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024; đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Theo báo cáo của Sở y tế, hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh với 1.953 danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giường bệnh theo mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, hiệu lực thực hiện từ ngày 17/11/2023. Để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh, thì việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh là thực sự cần thiết, đồng thời thay thế Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND.

Theo đó, về mức giá đề xuất, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đề xuất bằng mức giá tối thiểu quy định tại các Phụ lục của Thông tư số 21/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và bằng mức giá quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang các di tích, thiết chế văn hóa phục vụ tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024; theo đó, đề xuất cải tạo, chỉnh trang hạng mục nhà đón tiếp và chiếu phim tư liệu, hệ thống chiếu sáng đường dẫn ở Địa đạo Vịnh Mốc; cải tạo, chỉnh trang hạng mục cột cờ giới tuyến, nhà trưng bày, cổng chào cầu Hiền Lương; nhà liên hợp; cảnh quan bờ Bắc và bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, sửa chữa khu vệ sinh đã xuống cấp ở Bến thả hoa bờ Bắc và bờ Nam sông Thạch Hãn; chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, sơn sửa, vệ sinh xung quanh tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị; cải tạo, chỉnh trang hạng mục Nhà bảo tàng tỉnh.

Về đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về học tập và giảng dạy của học sinh, giáo viên của trường; tạo thêm vẻ đẹp cảnh quan kiến trúc đô thị, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, hài hòa với tổng thể khu vực... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường và phục vụ phát triển giáo dục địa phương.

Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung các báo cáo, đề án của các Sở: Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thống nhất với dự thảo các tờ trình, đề án, đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện nội dung để UBND tỉnh xem xét, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Hồng Hà

Các tin khác