Vĩnh Linh: Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm

23:2, Thứ Sáu, 2-10-2020

Ngày 1/10/2020, huyện Vĩnh Linh phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban cấp huyện, các xã và các trường học trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng Hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm tỉnh Quảng trị thông qua 3 chuyên đề: Giới thiệu chung về hệ thống; hướng dẫn nhóm đối tượng người dùng cuối; hướng dẫn người dùng quản trị cấp 2 và cấp 3.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên trực tiếp thực hành trên máy tính và tiến hành thảo luận, trao đổi về cách sử dụng hệ thống có hiệu quả.

Thông qua buổi tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, công viên chức, góp phần quản lý tốt hồ sơ cán bộ, tổ chức và vị trí việc làm của từng thành viên. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện Vĩnh Linh trong năm 2020.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác