Vĩnh Linh: Mô hình lúa hữu cơ Obi Ong biển tiếp tục cho năng suất cao

15:43, Thứ Hai, 24-8-2020

Vụ Hè thu 2020, toàn huyện Vĩnh Linh đã tiến hành canh tác gần 3 ngàn  hecta lúa các loại, hiện nay các địa phương đã bước vào vụ thu hoạch với năng suất bình quân ước đạt 50-52 tạ/ha. Riêng diện tích lúa từ mô hình hữu cơ Obi Ong biển tiếp tục cho năng suất cao với 60 tạ/ha.

Vụ Hè thu năm nay, mô hình lúa hữu cơ Obi Ong biển được mở rộng diện tích trên 45 ha và canh tác trên địa bàn HTX Đức Xá, Vĩnh Thủy. Giống lúa được sử dụng là giống  RVT,  BG1, ST24,... Nhờ tuân thủ đúng các kĩ thuật canh tác theo phương pháp hữu cơ nên ngay từ đầu vụ cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và ít sâu bệnh; đến khi thu hoạch cho năng suất đạt 60 tạ/ha, đem lại nguồn thu nhập trên 36 triệu đồng/ha.

Ông Phan Ngọc Nghĩa -  Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy cho biết: “Qua 5 vụ, mô hình lúa hữu cơ Obi Ong biển đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Một mặt vừa giúp nông dân tiết kiệm nước tưới, phân bón, chi phí, công lao động; cụ thể, giúp giảm lượng phân bón từ 25 - 30kg/ha/vụ, tiết kiệm từ 20- 30kg lúa giống/ha, giảm công chăm sóc và hạn chế sâu bệnh gây hại. Mặt khác cho năng suất lúa bình quân cao hơn so với sản xuất đại trà từ 5 - 6 tạ/ha/vụ và lợi nhuận bình quân cao hơn từ 7 -10 triệu đồng/ha/vụ”.

Ngoài ra, việc sản xuất lúa hữu cơ còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất. Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành nhân rộng mô hình ở một các đơn vị sản xuất khác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và tăng thêm thu nhập cho người dân.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác