Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao

7:54, Thứ Ba, 11-8-2020

(Web Quảng Trị) UBND huyện Cam Lộ vừa có quyết định phê duyệt thuyết minh dự án “Sản xuất cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao theo Chương trình OCOP” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, huyện Cam Lộ sẽ đầu tư trồng 17 ha cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao tại hai xã Cam Nghĩa, Cam Thành và thị trấn Cam Lộ, trong đó có 6 ha sầu riêng, 1 ha chôm chôm, trồng mới 2 ha và chăm sóc thâm canh 8 ha ổi lê Đài Loan. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 400 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của Nhân dân.

Đây là những giống cây trồng mới đã được người dân trồng thử nghiệm cho thấy phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, hiệu quả kinh tế cao.  Vì vậy việc xây dựng mô hình cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao sẽ mở ra thêm một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Tiến Nhất

Các tin khác