Cam Lộ: Khai giảng lớp huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

14:58, Thứ Sáu, 31-7-2020

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020.
 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Theo kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tổ chức huấn luyện cho 85 đồng chí đến từ 10 đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Lực lượng tự vệ cơ quan sẽ được quán triệt một số nội dung quan trọng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; dự bị động viên và động viên quốc phòng ; Luật Dân quân tự vệ; công tác Dân vận, tuyên truyền đặc biệt giải quyết các điểm nóng kết hợp chặt chẽ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biết và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế; nắm chắc nguyên tắc tổ chức, hiệp đồng trong chiến đấu... với phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", lấy chất lượng làm trọng tâm, chú trọng huấn luyện cơ bản và động tác thực hành.

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng tự vệ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ thuật chiến đấu cơ bản, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác