HĐND huyện Triệu Phong khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13

9:58, Thứ Bảy, 11-7-2020

Trong 2 ngày 8-9/7/2020 HĐND huyện Khóa V tổ chức kỳ họp thứ 13. Đến dự về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Ánh - Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lê Cảnh Biên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, các vị đại biểu HĐND huyện, Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng HU, các đồng chí Ủy viên UBND huyện và đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, thủ trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V đã xem xét đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội QPAN 6 tháng đầu năm, thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế của đất nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của nhân dân toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị các ngành sản xuất 2. 506 tỷ đồng, tăng 0,7%, đạt 47,8% KH. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp  đạt 684, 820 tỷ động, tăng 2,9%, đạt 54,2% KH. Giá trị CN –TTCN đạt 375, 315 tỷ đồng, tăng 3%, đạt 47,3 %KH. Giá trị sản xuất TM-DV đạt 942,315 tỷ đồng, đạt 6,54%. Thu ngân nhà nước 379,056 tỷ đồng, đạt 86% dự toán tỉnh giao, tổng chi 211, 129 tỷ đồng. Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn giống tái đàn chậm, giá thịt lợn tăng cao. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục - thể thao được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được tăng cường giữ vững. Huyện tiếp tục chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Kỳ họp lần này,  HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, thi hành pháp luật, công tác tiếp công dân, đề án trang cấp công cụ hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Quân sự địa phương huyện Triệu Phong giai đoạn 2020-2024, tờ trình về điều chỉnh kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển CN-TTCN, TM-DV của UBND huyện; thông báo của UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền; các báo cáo công tác của TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. 

Trên tinh thần dân chủ các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm, tranh luận trực tiếp và chất vấn thẳng thắn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã trả lời chất vấn, báo cáo giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Thường trực HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đại biểu tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13, HĐND huyện  khóa V,  đã  tập trung thảo luận và thống nhất thông qua  7 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết  phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách địa phương  năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn danh mục đầu tư công năm 2021. Nghị quyết thông qua đề an trang cấp công cụ hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Quân sự địa phương huyện Triệu Phong giai đoạn 2020 -2023.Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 05/ NQ-HĐND ngày 26/4/2018 của HĐND huyện về thông qua Đề án “Một số chính sách hỗ trợ phát triển Công nghiệp -TTCN, Thương mại - dịch vụ giai đoạn 2018 -2021". Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong Khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021.  

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp đồng chí Lê Cảnh Biên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, do vậy việc hoàn thành các chỉ tiêu về KTXH, QPAN mà HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm. Sáu tháng cuối năm 2020, thời gian còn lại không nhiều, để hoàn thành các chỉ tiêu đó cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung xử lý khó khăn, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện văn hóa xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.  Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 để ổn định sản xuất, tháo gỡ vướng mắc, tạo đột phá trong phát triển CN - TTCN, TM-DV của huyện. Tập trung công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đô thị văn minh. 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc kỳ họp HĐND huyện Triệu Phong khóa V lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp./.

Nguồn: http://trieuphong.quangtri.gov.vn/

Các tin khác