Gần 83 tỉ đồng chung tay vì người nghèo

20:9, Thứ Hai, 6-7-2020

(Web Quảng Trị) Đó là một trong những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong 5 năm qua, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở khu dân cư. Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng; thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Từ kết quả của phong trào phát triển kinh tế đã có nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều kinh nghiệm hay và tạo nguồn lực tại chỗ để xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả vững chắc ở mỗi khu dân cư. Tiêu biểu như: Cam Nghĩa, Cam Thành, cam Hiếu (huyện Cam Lộ); Gio Châu, TT Cửa Việt (huyện Gio Linh); Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh), Tân Thành (Hướng Hóa); 6 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng…

Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và hoạt động có hiệu quả. MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, môi trường, giao thông, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1.000 nghìn ngày công, đóng góp 403.345,153 đồng, làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng; nạo vét, nâng cấp 547 km kênh mương nội đồng, hiến trên 771.913 m2 đất của gia đình để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng được xây dựng theo quy hoạch, nổi bật là UBMTTQVN tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sữa 55 công trình dân sinh như Trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, Trung tâm học tập cộng đồng ở khu dân cư ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, trị giá: 22,44 tỷ đồng…

Thực hiện Phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2020 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được: 82.657.485.157 đồng. Trong đó: cấp tỉnh huy động được: 35.025.604.157 đồng, cấp huyện: 28.165.839.000, cấp xã: 19.466.042.000 đồng. Qua gần 5 năm, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.076 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá 43.040.000.000 đồng; hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 273 gia đình, trị giá 3.475.800.000 đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 405 hộ gia đình, trị giá 2.445.000.000 đồng; hỗ trợ cho 446 em học sinh nghèo, trị giá 1.121.850.000 đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 843 người, trị giá 1.496.700.000 đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 12.323 đối tượng, trị giá 20.928.765.000 đồng; 1.500 chiếc áo ấm, trị giá 150 triệu đồng; 125 thiết bị ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử, trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ khác trị giá 8.999.370.157 đồng. Thông qua phát động thực hiện các phong trào, hỗ trợ, trợ giúp của Măt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, số hộ giàu có và khá giả hàng năm tăng nhanh, số hộ nghèo giảm đi rõ rệt, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 8,03% tương ứng với 13.998 hộ.

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, UBMTTQ các cấp, Ban Tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” và các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên đi thăm và trao tặng 141.731 suất quà Tết, xây dựng nhà Đại đoàn kết, các nồi cháo vì bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh, 1.500 chiếc áo ấm, 125 thiết bị ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho ngư dân, các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá 71.336.937.000 đồng.

Qua các cuộc vận động Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Mặt trận các cấp lồng ghép vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác đã góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương; giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu nhất của cộng đồng khu dân cư, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy các nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư; Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp Chính quyền, sự thống nhất hành động cửa các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân…

Tuy nhiên bên cạnh đó một số đơn vị triển khai còn chậm, chưa thực sự xem việc thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về việc lãnh đạo cuộc vận động giúp hộ nghèo xóa nhà ở dột nát, tạm bợ” là nghĩa vụ và trách nhiệm chung của toàn xã hội; các cấp ngành cần phải tích cực, chủ động trong công tác vận động quỹ không trông chờ, ỷ lại nguồn hỗ trợ của Mặt trận cấp trên.

Phúc Nguyên

Các tin khác