Vĩnh Linh: Hướng tới mục tiêu 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

14:8, Thứ Tư, 10-6-2020

Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn huyện Vĩnh Linh có 100% dân số ở khu vực thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Và ở vùng nông thôn con số này đạt mức 96%. Từ nay đến năm 2025, địa phương đặt ra mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, Vĩnh Linh sẽ tập trung công tác nâng cấp, sửa chữa, quản lý vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn để duy trì ổn định công trình hiện có. Chỉ đạo đơn vị cấp nước trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các giải pháp cấp nước an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn nước sạch trong nhân dân. Tạo điều kiện cho những địa phương vùng khó, vùng sâu, vùng xa được sử dụng nước sạch thông qua các dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững.

Đạt mục tiêu 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh sẽ là nền tảng quan trọng để Vĩnh Linh thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác