Vĩnh Linh: 430 tỉ đồng hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, giảm nghèo

17:0, Thứ Tư, 17-6-2020

Giai đoạn 2015-2020, tổng dư nợ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng huyện Vĩnh Linh đạt khoảng 21.000 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để giải quyết việc làm, giảm nghèo khoảng 430 tỉ đồng.

Nguồn vốn vay này từ 5 quỹ tín dụng và 6 chi nhánh ngân hàng thương mại đang hoạt động tại huyện Vĩnh Linh đã đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo cho các đối tượng. Từ đó hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách các xã, thị trấn tạo việc làm mới; đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Phần lớn các đối tượng thuộc khu vực vùng khó, biên giới, bà con dân tộc Vân Kiều vùng sâu, vùng xa. Qua đó không chỉ tiếp thêm nguồn lực để các hộ gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác