Vĩnh Linh: Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

7:51, Thứ Hai, 28-9-2020

Ngày 24/9/2020, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2020, huyện Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; sau đào tạo có trên 80% lao động nông thôn tự do có việc làm. Để đạt được mục tiêu này, từ năm 2010 đến nay, địa phương đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo được gần 250 lớp dạy nghề với gần 7.000 lượt học viên tham gia. Đầu tư trên 1 tỷ cho các hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo nghề.

Nhờ đó, đến nay tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo toàn huyện đạt 62%, qua đào tạo nghề đạt 49%. Tỷ lệ lao động nông thôn sau đào tạo có việc làm đạt 80%. Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình dạy nghề thí điểm và nhân rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã cũng đạt được nhiều kết quả kích cực. Trong 10 năm qua, đã có gần 2.900 lượt cán bộ, công chức được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị, quản lí nhà nước…

Giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, sau đào tạo có trên 70% học viên xây dựng được các mô hình trang trại, gia trại và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

Nhân dịp này, huyện Vĩnh Linh đã khen thưởng 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2010-2020.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác