Vĩnh Linh: Hỗ trợ 112 triệu đồng cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân số

15:3, Thứ Ba, 6-10-2020

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các địa phương, phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị định 39/2015 của Chính phủ  về Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số.

Truyền thông CSSKSS cho thanh niên xã Vĩnh Khê.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến hết tháng 9/2020, từ nguồn ngân sách địa phương, huyện Vĩnh Linh đã tiến hành hỗ trợ cho 56 đối tượng với tổng kinh phí được chi trả đạt 112 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm 2020, Vĩnh Linh sẽ tiếp tục chi trả cho 11 đối tượng với tổng số tiền 22 triệu đồng.

Vĩnh Linh hiện có 3 xã miền núi gồm Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà với điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng còn rất nhiều hạn chế... Chính vì vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở những địa phương này còn khá cao.

Nghị định 39 đi vào đời sống sẽ tạo động lực trong việc thúc đẩy thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở những vùng khó khăn, nhất là việc giảm thiểu tình trạng sinh con thứ ba, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác