Cam Lộ: Cấp phát hơn 3.500 cây giống sầu riêng và chôm chôm cho nông dân trồng theo mô hình cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao

15:6, Thứ Ba, 6-10-2020

Ngày 5/10/2020, UBND huyện Cam Lộ đã tiến hành cấp phát giống cây ăn quả để người dân triển khai mô hình “Sản xuất cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao theo chương trình OCOP” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020.
 

Cấp phát cây giống sầu riêng cho bà con ở thôn Tân Phúc, Cam Thành

Theo đó, trong đợt này, UBND huyện Cam Lộ đã cấp phát hơn 3.500 cây giống sầu riêng Ri6 và chôm chôm để trồng tại xã Cam Thành, Cam Nghĩa và Cam Hiếu. Trong đó có 15 ha cây sầu riêng và 1 ha chôm chôm. Những hộ tham gia dự án ở xã Cam Nghĩa và Cam Thành được UBND huyện hỗ trợ 70 giá giống; Cam Hiếu được hỗ trợ 50%. Ngoài ra còn được hỗ trợ các loại phân bón, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…

Đây là những giống cây trồng mới đã được người dân trồng thử nghiệm cho thấy phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, hiệu quả kinh tế cao.Vì vậy việc xây dựng mô hình cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao sẽ mở ra thêm một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của bà con nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác