Thành phố Đông Hà: Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

16:24, Thứ Bảy, 17-4-2021

Ngày 14/4/2021, UBND thành phố khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố; thành viên Ban Tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021 thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã trong tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy Quân sự các phường trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Thực hiện Kế hoạch số 2880/KH-BTL ngày 30/11/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ; Hướng dẫn của Ban tổ chức hội thi Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021, UBND thành phố Đông Hà đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 với đối tượng dự thi là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 9 phường trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ, trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Dân quân tự vệ cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các phường; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Đông Hà về thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Đây cũng là dịp để giao lưu, chia sẻ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống.

Theo Kế hoạch, hội thi gồm 03 nội dung chính: Nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ; thi bắn súng K54 bài 1C; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tư vệ. Trong đó: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các phường sẽ thực hiện phần thi: Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025” của phường mình theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các phường sẽ thực hiện phần thi: Chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề (bài giảng) giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân thuộc quyền; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các phường thực hiện phần thi: Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân cấp phường. Đối với phần thi Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tư vệ được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa với các các tiểu phẩm, thơ ca, hò vè...; tất cả các thí sinh sẽ tham gia thi bắn súng K54 bài C1.

Hội thi sẽ diễn ra trong 02 ngày, thông qua hội thi này, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những thí sinh xuất sắc để bồi dưỡng, huấn luyện và tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: http://dongha.quangtri.gov.vn/

Các tin khác