Vĩnh Linh: 283 triệu đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn Huyện

17:5, Thứ Bảy, 10-7-2021

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Thông tư 190/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, huyện Vĩnh Linh đã tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo không bị thiệt thòi.

Theo Thông tư này, các hộ thuộc đối tượng hưởng lợi sẽ được hỗ trợ tiền điện với mức 46.000 đồng/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện có 1.027 hộ nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 283,4 triệu đồng.

Với việc hỗ trợ này, nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã được tiếp cận với các hỗ trợ từ chương trình mục tiêu giảm nghèo, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác