Cam Lộ: Ra mắt mô hình Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường

16:10, Thứ Hai, 28-6-2021

Ngày 26/6/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ phối hợp với Công an huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ”.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ trao quyết định và tặng hoa cho Ban điều hành mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ”

Mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ” có 6 nội dung công tác trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường không để học sinh bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cơ sở để quản lý chặt chẽ học sinh, nhằm phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tệ nạn ma túy và bạo lực học đường nói riêng xảy ra trong nhà trường. Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung chương trình giảng dạy, các chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy, bạo lực học đường qua một số môn học, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong nhà trường…

Mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ” có 6 nội dung công tác trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường không để học sinh bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cơ sở để quản lý chặt chẽ học sinh, nhằm phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tệ nạn ma túy và bạo lực học đường nói riêng xảy ra trong nhà trường. Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung chương trình giảng dạy, các chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy, bạo lực học đường qua một số môn học, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong nhà trường…

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.