Cam Lộ: Tập huấn chuyển đổi áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015

16:36, Thứ Sáu, 4-6-2021

UBND huyện Cam Lộ vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyển đổi áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước cho các lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt, hướng dẫn, nhận thức về TCVN ISO 9001: 2015; sự khác biệt của TCVN ISO 9001: 2015 so với TCVN ISO 9001: 2008; giới thiệu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015... Đồng thời các đại biểu cũng được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhằm từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao, tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân, tạo môi trường làm việc khoa học trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác