Vĩnh Linh: Tỷ lệ bao phủ Internet ở huyện đạt 80%

16:22, Thứ Tư, 2-6-2021

Hiện nay internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, giúp chúng ta cập nhật thông tin, giải quyết các công việc một cách thuận tiện, nhanh chóng hơn. Theo thống kê, đến nay tỷ lệ bao phủ Internet ở huyện Vĩnh Linh đạt 80%.

Với máy tính được kết nối internet, mọi người dân đều có thể truy cập để tra cứu thông tin trên tất cả các lĩnh vực mà mình quan tâm. Nhất là đối với các bạn trẻ, việc sử dụng internet có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập, nhất là tìm kiếm cơ hội học tập trực tuyến. Cũng nhờ sự phát triển của Internet mà người dân có thêm điều kiện để tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích trong sản xuất kinh doanh và có nhiều ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, phù hợp với điều kiện phát triển ở địa phương.

Được biết, đến nay100% các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã triển khai áp dụng hệ thống kênh điều hành và quản lý văn bản. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện chủ yếu được thực hiện dưới dạng điện tử đạt trên 90%. Nhiều cuộc họp trực tuyến cũng được tổ chức tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt đối với các xã miền núi địa bàn đi lại khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều người dân có thể tiếp cận với các nguồn thông tin mới, Vĩnh Linh đang phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ lệ bao phủ Internet đạt 95%.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác