Vĩnh Linh: Hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho 7 đề tài, dự án Khoa học công nghệ

8:30, Thứ Ba, 1-6-2021

Thời gian qua, việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đánh giá là một trong những hoạt động đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện Vĩnh Linh.

Giai đoạn 2016-2020, Hội đồng Khoa học & Công nghệ huyện Vĩnh Linh đã tư vấn tuyển chọn, xét chọn 7 đề tài, dự án với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện gần 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm.

Các đề tài, dự án đã được triển khai nghiên cứu nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, sản phẩm của đề tài, dự án có hàm lượng khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn khá cao trên các lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, cơ khí chế tạo máy, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

Trong đó, có 4 đề tài, dự án đang được triển khai nhân rộng như: mô hình nuôi tôm theo quy trình sinh học 2 giai đoạn tại xã Vĩnh Sơn; mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nấm dược liệu tại thị trấn Hồ Xá; mô hình nuôi cá lóc đồng sinh sản và thương phẩm tại xã Vĩnh Thành; mô hình nuôi ốc hương thương phẩm ở xã Kim Thạch.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ; từng bước đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác