Hoạt động Đảng, Đoàn thể Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

9:30, Thứ Tư, 8-1-2020

Đây là chủ đề chính của phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2020 vừa được Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tuần đầu tiên của năm 2020.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam quán triệt các nội dung sinh hoạt dưới cờ

Phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020 do BHXH Việt Nam phát động hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm là tìm mọi giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các Quỹ bảo hiểm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được Đảng, Nhà nước giao và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam cho biết: Tính đến ngày 31/12/2019, BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành so với kế hoạch; việc giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động luôn được chú trọng và thực hiện kịp thời. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020 do BHXH Việt Nam phát động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam.

Nguồn: https://quangtri.baohiemxahoi.gov.vn/

Các tin khác