Diễn đàn “Vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

11:17, Thứ Ba, 29-9-2020

(Web Quảng Trị) Chiều 28/9/2020, Đoàn thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Diễn đàn là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động, cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức Đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với những diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức Đoàn như quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội; đẩy mạnh sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên; các diễn đàn, đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với các cấp ủy. Nhiều đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thiết chế văn hoá của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Mỹ Hạnh

Các tin khác