Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

15:21, Thứ Hai, 5-6-2023

(Web Quảng Trị) Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp UBND huyện Hải Lăng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và tích cực chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống rác thải nhựa. Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và các địa phương tổ chức thực hiện các mô hình phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa ở nhiều địa phương. Đến nay, đã có nhiều mô hình thành công, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới lồng ghép với phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, hỗ trợ các xã, các huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của từng cá nhân hướng tới sống thân thiện với môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn từ trong gia đình, thực hiện xử lý rác thải thực phẩm, nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình, thực hiện tái sử dụng, tái chế chất thải phát sinh trong đời sống hàng ngày.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho 370 hộ tại 3 xã: Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng); xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong). Trao tặng mô hình điểm xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình vùng nông thôn cho 75 hộ gia đình tại 3 xã: Hải Hưng (huyện Hải Lăng); xã Triệu Phước và Triệu Trạch (huyện Triệu Phong).

Trao tặng mô hình điểm trung chuyển chất thải rắn vùng nông thôn với 38 điểm trung chuyển và các hạng mục phụ trợ cho 3 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Vĩnh Linh. Sau lễ phát động, đã ra quân trồng cây xanh cảnh quan tại khu vực Công viên 19/3 và phát động hưởng ứng, phân công làm vệ sinh môi trường tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Tiến Nhất

Các tin khác