Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2023

6:35, Thứ Sáu, 29-12-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 28/12, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Trị.

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tính tăng 6,68% so với năm 2022. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,02%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,55%, khu vực dịch vụ chiếm 44,99%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,44%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trong nông nghiệp nhưng còn quá chậm.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 ước tỉnh đạt 46.431 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 71 triệu đồng, tăng 9,06% so với năm 2022.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 305.900 tấn, tăng 22,8%, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt hơn 11.500 ha, tăng 14,03%, sản lượng thủy sản ước tính đạt 35.605 tấn, giảm 0,73% so với năm trước…

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2023 ước tính tăng 9,71% so với năm trước. Từ đầu năm đến 15/12/2023, toàn tỉnh có 467 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 30.500 tỷ đồng, tăng 14,45% so với năm trước. Huy động vốn trên địa bàn tỉnh đến 30/11/2023 đạt 35.213 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến 30/11/2023 đạt 50.697 tỷ đồng, giảm 0,09% so với cuối năm 2022; nợ xấu đến 30/11/2023 là 494 tỷ đồng, chiếm 0,97% tổng dư nợ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,41% so với năm trước.

Tính đến ngày 15/12/2023, toàn tỉnh có 13.989 lượt lao động được tạo việc làm mới. Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh là 7,71%.

Tiến Nhất

Các tin khác