Mở Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

6:54, Thứ Bảy, 25-11-2023

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 24/11/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi mở Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi mở thầu.

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật thực hiện Dự án thành phần 2 – Xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (bên mời thầu) đã tổ chức buổi mở Hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại.

Theo đó, danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật thực hiện Dự án thành phần 2 – Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm có Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Tại buổi mở hồ sơ, trước sự chứng kiến của đại diện các sở, ban, ngành và nhà đầu tư, các thành viên tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư đã tiến hành thủ tục mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại dự án trên. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có hiệu lực là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (bên mời thầu) chịu trách nhiệm thông báo và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phạm Mỹ Hạnh

 

Các tin khác