Ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10

7:47, Thứ Sáu, 6-10-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 5/10/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và đăng ký cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi Số Quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với mục đích truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong các giao dịch cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH; truyền thông ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH số - VssID; thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT…; giúp người dân hiểu về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; gia tăng số lượng tham gia BHXH, BHYT hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; phát huy vai trò của cơ quan BHXH, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao…

Ngay sau Lễ phát động, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các tuyến đường chính trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức truyền thông theo từng nhóm nhỏ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và ứng dụng VssID-BHXH số tại các khu chợ và địa bàn đông dân cư; phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu có trên 760 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ngay trong ngày ra quân.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.