Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh Quảng Trị - Quảng Bình

8:21, Thứ Bảy, 23-9-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 22/9/2023, tại thành phố Đông Hà, Ban Quản lý Dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị phối hợp với Đơn vị thực hiện Hợp phần Quản lý Rừng bền vững (DAI), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh Quảng Trị - Quảng Bình giữa Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Tại hội nghị, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh Quảng Trị - Quảng Bình. Theo đó, quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung phối hợp trong việc triển khai chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp cơ sở trực thuộc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh; thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân xâm hại rừng tại vùng rừng giáp ranh giữa hai tỉnh, bảo đảm vùng rừng giáp ranh không có điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; tổ chức ký cam kết  bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến tận hộ gia đình nhằm đảm bảo cho tài nguyên rừng khu vực giáp ranh được bảo vệ và phát triển bền vững và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và Quảng Bình cùng các đại biểu đã trao đổi, thảo luận liên quan đến các vấn đề quan trọng như: công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả; thông tin trao đổi phải cụ thể, rõ ràng về diễn biến tình hình quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh và những điểm nóng trong khu vực, công cụ, phương tiện, thủ đoạn, quy luật hoạt động của đối tượng vi phạm; thực hiện tốt nguyên tắc 4 tại chổ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác