Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

17:27, Thứ Tư, 12-7-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 12/7, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Lệ Hà dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tương đối ổn định, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả… Nhờ đó, tình hình kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tham luận tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã tham luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, hiệu quả, bám sát thực tiễn, đặt lợi ích chung, sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất các dân tộc lên trên hết.

Ủy ban Dân tộc đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tăng cường sự phối hợp giữa các Vụ, đơn vị với Ban Dân tộc các địa phương; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc triển khai tại vùng dân tộc thiểu số…

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.