Phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030

8:50, Chủ Nhật, 25-6-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 24/6/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo trực tuyến “Phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị liên quan.

Nội dung hội thảo nhằm góp ý dự thảo báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, sẽ đảm bảo cung ứng sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, giữ được vị thế của Việt Nam về xuất khẩu nông sản và phấn đấu lọt vào nhóm 10 nước chế biến nông sản hàng đầu trên thế giới; nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nông sản, giảm 20% chi phí logistics và hao hụt sau thu hoạch cho nông sản so với hiện tại

Đảm bảo các vùng nguyên liệu lớn đều có hệ thống logistics giúp đảm bảo chất lượng nông sản; hình thành hệ thống logistics hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nông sản đồng bộ kết nối giữa vùng sản xuất trọng điểm với các chợ đầu mối, các thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu; hoàn thiện hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ logistics nông nghiệp

Hình thành được đội ngũ doanh nghiệp, HTX và thương lái chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, logistic “xanh” tham gia hệ thống logistics nông nghiệp; hoàn thiện thể chế hỗ trợ phát triển logistics cho sản xuất, kinh doanh nông sản; thành lập được hiệp hội logistics nông sản…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề như tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức về việc phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam

Thu hút đầu tư để phát triển dịch vụ logistics; xây dựng trung tâm logistics các cấp; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho người sản xuất, HTX, doanh nghiệp logistics; phát triển các công nghệ phục vụ dịch vụ logistics…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các doanh nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng trung tâm logistics gắn với sản xuất nông nghiệp cấp vùng, trung tâm thu mua - cung ứng nông sản, trung tâm logistics nông nghiệp biên giới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí đủ ngân sách đối ứng của địa phương cho các dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện trên địa bàn.

Huy động các nguồn lực, nhất là vận động doanh nghiệp tham gia Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiến Nhất

Các tin khác