Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

10:27, Thứ Tư, 14-6-2023

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 14/6/2023, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) khóa 1 năm 2023.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14 – 15/6/2023 có 263 đảng viên của 67 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Tham gia khóa học các học viên được nghe báo cáo 4 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chuyên đề triển khai các nội dung cơ bản của tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh; Đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác