Cụm thi đua số 6 triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

6:20, Thứ Sáu, 14-7-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 13/7, tại TP. Đông Hà, Cụm thi đua số 6 khu vực Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Cụm thi đua số 6 khu vực Bắc Trung bộ gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Năm học 2022-2023, sở GD&ĐT các tỉnh trong cụm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển GD&ĐT phù hợp thực tiễn từng địa phương. Tham mưu, phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Chương trình GDPT 2018, triển khai chương trình sách giáo khoa mới tại các địa phương.

Công tác triển khai hoạt động chuyên môn tại các bậc học, ngành giáo dục 6 tỉnh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; kỷ cương, nền nếp văn hóa công sở, văn hóa học đường được quán triệt, tăng cường có hiệu quả; hoàn thành chương trình và kế hoạch dạy học năm 2022-2023. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu rà soát chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 4, 8 và 11 áp dụng trong năm học 2023- 2024.

Hội nghị cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới 2023-2024: Tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2018. Rà soát, sắp xếp quy mô trường lớp theo hướng tinh gọn. Đồng thời điều động, bố trí cán bộ quản lý, tuyển dụng giáo viên, nhân viên phù hợp với các văn bản quy định thực tế địa phương và biên chế được giao. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư và xã hội hóa cho giáo dục và đào tạo, trong đó vận dụng, đặt vào các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tích cực chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường thiết lập, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và đổi mới giáo dục đào tạo theo xu thế hội nhập, hiện đại hóa.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo của cụm thi đua số 6.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã thống nhất bầu Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình làm Cụm trưởng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh là Cụm phó cụm thi đua số 6 năm học 2023-2024.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.