Lấy ý kiến về thực hiện phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị

16:14, Thứ Ba, 21-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 21/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến sản phẩm các nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị”.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên, môi trường biển khu vực phía Nam – Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, trình bày các kết quả của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 với mục tiêu phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm và phân vùng rủi ro ô nhiễm, xác lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm, dự báo các rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi thực hiện gồm 11 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ; vùng biển ven bờ có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 6 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định.

Nhiệm vụ gồm các nội dung chính: Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu hiện có liên quan tới nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái tỉnh Quảng Trị; Khảo sát, đo đạc phục vụ tính toán rủi ro và phân vùng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo khu vực nhiệm vụ; Tính toán, xác định giá trị chỉ số phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Đánh giá, xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị; Lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị; Điều tra và lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị; Lấy ý kiến về phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh: Kết quả của nhiệm vụ sẽ là cơ sở để xây dựng các bản đồ cảnh báo nguy cơ sự cố tràn dầu; dữ liệu đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển hàng năm, định kỳ 5 năm; bản đồ phân vùng rủi ro là tiền đề cho chuỗi dữ liệu dạng bản đồ tiếp theo trong tương lai. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để xây dựng mạng lưới trạm ứng phó sự cố môi trường tại các địa phương có biển, nhằm khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo hướng bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi các ý kiến về kết quả điều tra, thu thập, cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu về môi trường biển và hải đảo; Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm và phân vùng rủi ro ô nhiễm; Xác lập, lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm; Đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Các ý kiến nhằm góp phần giúp sản phẩm thực hiện đạt được chất lượng cao nhất, việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.