Đề xuất điều chỉnh thù lao, nhuận bút đối với các tác phẩm VHNT và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

15:53, Thứ Ba, 24-10-2023

(Cổng TTĐT) Sáng nay 24/10/2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương  tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (Nghị định 21) quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết, Nghị định 21 có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sáng tạo, khai thác, sử dụng các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước hoặc chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện Nghị định trong hơn 8 năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong việc xây dựng dự toán và thanh, quyết toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao hàng năm; góp phần thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng tạo và phổ biến các giá trị văn học, nghệ thuật và khoa học, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và nhu cầu hưởng thụ của công chúng.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Nghị định cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Đồng thời, việc sửa đổi còn nhằm đáp ứng sự thay đổi, phát triển trong thực tiễn của hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật những năm vừa qua; bao quát đầy đủ các thể loại, hình thức tác phẩm, các chức danh sáng tạo, khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động sáng tạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị định 21; những bất cập và nguyên nhân; khó khăn trong chi trả nhuận bút, thù lao; đề xuất, kiến nghị gì liên quan đến hoàn thiện các quy định tại Nghị định…

Hồng Hà

Các tin khác