Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025

14:43, Thứ Bảy, 9-5-2020

(Web Quảng Trị)  Ngày 8/5/2020, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh phối hợp và làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong huyện hoạt động ngày càng hiệu quả. Đảng bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đạt nhiều kết quả cao; tích cực huy động các nguồn lực, thông qua tín chấp, ủy thác để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân có nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai. Nhiệm kỳ qua, có 6/6 chi bộ và 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 2/6 chi bộ và 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các Đoàn thể huyện 5 năm liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là tổ chức đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh chọn tổ chức đại hội điểm khối cơ quan để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung đại hội các đảng bộ khác trong toàn huyện.

Nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện; quan tâm, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong khối; nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh gồm 5 ủy viên. Bí thư Đảng ủy cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Nguyễn Thiên Bình tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mỹ Hạnh

 

Các tin khác