Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

11:47, Thứ Hai, 26-7-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 23/7/2021, Chi bộ Hành chính - Tổ chức và Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2021 với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, quần chúng trong hai chi bộ tập trung thảo luận các các nội dung: Tình hình tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động công tác hàng ngày của các đảng viên, quần chúng của hai chi bộ. Đề xuất những giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thời gian qua, các Chi bộ đã lồng ghép kiểm tra, giám sát hàng năm, qua công tác theo dõi nhận thấy các đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung này bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như việc sử dụng điện, nước, điện thoại hợp lý, tiết kiệm giấy mực cho cơ quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; hạn chế đề xuất mua các loại vật dụng rẻ tiền, mau hỏng, chủ động xử lý giải quyết công việc theo tiến độ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc thi, xét tuyển công chức, viên chức. Bố trí, luân chuyển, đề bạt và sử dụng cán bộ phải dựa trên năng lực, sở trường và tính hợp lý của tính chất công việc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới...

Kết thúc buổi sinh hoạt, tập thể Chi bộ Hành chính – Tổ chức và Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh đã thống nhất cao cùng thực hiện một số giải pháp cụ thể đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng: Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng Đảng viên đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định của ngành, của đơn vị có liên quan đến công tác Văn phòng để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Văn phòng sửa đổi, bổ sung, nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí một cách có hiệu quả nhất. Cấp ủy Chi bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao...

Tiến Nhất

Các tin khác