Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021 cho 110 quần chúng cảm tình Đảng

9:30, Thứ Hai, 22-11-2021

(Web Quảng Trị) Để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên, sáng 8/11/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021 cho 110 quần chúng cảm tình Đảng đến từ 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hình minh họa

Trong chương trình học của lớp được thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; các học viên được các báo cáo viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuyển tải 5 chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Xuân Hiền

Các tin khác