Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và tổ chức Children of Vietnam

15:2, Thứ Tư, 17-4-2024

(Cổng TTĐT) Sáng nay 17/4/2024, tại TP. Đông Hà diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và tổ chức Children of Vietnam giai đoạn 2024-2028.

Children of Vietnam là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được thành lập năm 1998, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng trên nhiều tỉnh, thành phố và đã được các cấp, các ngành, các địa phương đánh giá cao kết quả đạt được.

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và tổ chức Children of Vietnam, trong giai đoạn 2024 – 2028 có 5 chương trình chính, gồm: xây dựng mới hoặc sửa chữa các phòng học thuộc các trường miền núi, khó khăn; cung cấp gạo, dinh dưỡng cho học sinh các huyện miền núi; hỗ trợ Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ hệ thống lọc nước cho học sinh và cộng đồng dân cư các khu vực khó khăn và hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình/dự án nói trên được Tổ chức Children of Vietnam cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đây là chương trình vận động viện trợ phát triển cộng đồng lớn, ý nghĩa kể từ khi tỉnh Quảng Trị thực hiện Chương trình quốc gia về Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025.

Trên cơ sở nội dung Thỏa thuận này, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và tổ chức Children of Vietnam cùng phối hợp xây dựng Văn kiện dự án để cụ thể hóa trách nhiệm, nghĩa vụ, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án được thuận lợi và hiệu quả.

Hồng Hà

Các tin khác